روش های کاهش استرس برای آزمون IELTS

روش های کاهش استرس برای آزمون IELTS

شکی نیست که یکی از بزرگترین چالش های زبان آموزان در جلسه آزمون استرس است و فردی که دچار استرس آزمون گردیده پیش از آن که در برابر سوالات آزمون IELTS مغلوب شود در درون خود مغلوب گشته است. از جمله پیامدهایی که می توانند زاییده استرس باشند می توان به سردرگمی، عدم تمرکز، فراموشی موقت و بی انگیزگی اشاره کرد. هورمون هایی که در بدن انسان در اثر استرس تشرح می گردند Cortisol نام دارند که تاثیر شگرفی بر اندیشیدن و به خاطر آوردن مطالب دارند.

ادامه مطلب