روشهای تقویت مهارت خواندن و درک مطلب

روشهای تقویت مهارت خواندن و درک مطلب افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا کار و زندگی در یک کشور انگلیسی زبان را دارند علاوه بر نیاز آن ها به شرکت در آزمون های بین المللی زبان انگلیسی همچون IELTS که مهارت خواندن و درک مطلب (Reading) داوطلب را نیز مورد سنجش قرار می دهند،…