دلایل برتری منابع درسی موسسه MIE به سایر موسسات

دلایل برتری منابع درسی موسسه MIE به سایر موسسات

در حال حاضر یکی از مباحثی که در بحث یادگیری زبان های خارجی میان مردم وجود دارد این است که چگونه زبان جدیدی که هیچ اطلاعاتی راجع به آن نداریم را فرا بگیریم؟ چه مباحثی را می بایست ابتدا فرا گرفت تا به وسیله ی آن بتوان به باقی مباحث آن زبان تسلط یافت؟ معتبرترین آزمون ها که در سایر کشورها مورد تایید می باشند کدام آزمون ها می باشد و چه مدرکی در این کشورها مورد تایید می باشد؟ منابع تدریس این آزمون ها حاوی چه مطالبی می باشند و چه موسسه یا موسساتی این خدمات و این متد را ارائه می دهند؟

ادامه مطلب