ُThe comound effect

Welcome to your The comound effect

نام
دفتر محل فعالیت

مدت امتحان ۲۰ دقیقه.


تغییرات بنیادی از چه طریقی حاصل میگردند؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.

اثر موجی را توضیح دهید و بفرمایید ارتقا زندگی در نتیجه چه چیزی حاصل میشود؟

طرز فکر ماکرویوی را توضیح دهید و بفرمایید آیا صحیح است که طرز فکر ماکرویوی داشته باشیم؟

فرق افراد موفق با افراد غیر موفق چیست؟ و توضیح دهید انسان های موفق چگونه هستند؟

شانس شامل چند بخش میشود و چگونه است؟

برای رسیدن به هدف چه چیزی را باید مشخص کنید؟ با ذکر یک مثال آن را توضیح دهید.

تاثیر عادت ها در اثر مرکب را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

از کجا بفهمیم انتخاب ما٬ ما را در مسیر درستی قرار داده است؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *