موفقیت کارآموزان

Welcome to your موفقیت کارآموزان

نام شما و لیدر شما

1) هر انسان چند بعد دارد نام برده و بفرمایید چگونه می توان به رشد این ابعاد کمک کرد؟


2)داستان کلونل ساندرز را تعریف کنید و نکته آموزشی آن را بیان نمایید.


3)از داستان بچه های مزاحم در در ایستگاه قطار چه درسی می گیریم؟


4)عامل بودن را تعریف کنید و یک مثال بزنید.


5) داستان رستورانی که خیلی معروف بود ولی بعد از مدتی شکست خورد و منحل شد را تحلیل کنید و نتیجه به دست آمده را توضیح دهید.


6)بانک عاطفی چیست؟ تاثیر بانک عاطفی را در نوع رفتار و زندگی انسان با ذکر مثال توضیح دهید .


7)امور مهم فوری و غیر فوری را با مثال توضیح دهید.


8)تغییرات بنیادی از چه طریق حاصل می گردد؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.


9)اثر موجی را توضیح دهید و بفرمایید ارتقاء زندگی در نتیجه چه چیزی حاصل می گردد؟


10)فرق افراد موفق و با افراد غیر موفق چیست؟ و توضیح دهید انسان های موفق چگونه هستند؟.


11)شانس شامل چند بخش می شود و چگونه است؟


12)برای رسیدن به هدف چه چیزی رو باید مشخص کنید آن را کامل با ذکر یک مثال توضیح دهید؟


13)تاثیر عادت ها را در اثر مرکب با ذکر یک مثال توضیح دهید.


14)تکانش رو توضیح دهید و بفرمایید برای ایجاد تکانش بزرگ  باید چه اقداماتی را به کار گرفت ؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *