امتحان کارآموزان

Welcome to your امتحان کارآموزان

نام شما
لیدر شما

به نام خدا


دقت بفرمایید مدت امتحان ۳۰ دقیقه است و از ۱۱ سوال طرح شده شما باید فقط به ۱۰ سوال پاسخ بدهید.


سوال اول: Donation یا اهدا چیست و آثار آن در اخذ اقامت یا تابعیت را توضیح دهید.

سوال دوم: فرق اقامت و تابعیت چیست؟

سوال سوم: منظور از استانداردهای سرمایه گذاری چیست؟

سوال چهارم: اخذ پاسپورت قبرس از چه طرقی صورت میگیرد؟ شرایط آن را کامل توضیح دهید.

سوال پنجم: آیا تحصیل در کانادا موجب اخذ اقامت بلند مدت این کشور میشود؟ شرایط آن را کامل توضیح دهید.

سوال ششم: پناهجو کیست و چه حقوقی دارد؟ همچنین قانون دوبلین را توضیح دهید.

سوال هفتم: بحث بی تابعیتی و بحث تابعیت مضاعف را با ذکر مثال توضیح دهید و همچنین توضیح دهید فرزندی که از پدر خارجی و مادر ایرانیست چه تابعیتی میگیرد؟

سوال هشتم: داستان شخصی که با فرزندانش در ایستگاه قطار بودند یا تشریح بفرمایید و توضیح کامل دهید پیام این داستان چیست و چه درسی میتوان از آن گرفت؟

سوال نهم: شرایط خودحمایتی اسپانیا را توضیح دهید و ۶ طریق اصلی مهاجرت را نام ببرید.

سوال دهم: تفاوت ویزای objective و subjective چیست؟ با ذکر مثال کشور توضیح دهید و مقایسه کنید.

سوال یازدهم: ویزای multiple کانادا (توریستی) را توضیح دهید و تشریح نمایید در چه حالاتی شانس و احتمال اخذ این ویزا بالا یا پایین می رود؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *