نتایج کوییز میانترم زبان استاد گوی آبادی

با آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز، نتایج کوییز میانترم زبان استاد گوی آبادی بدین شرح است:

Names listening book1 part 2 speaking book1 part 2
listening book2 part 1 speaking book2 part 1
علی احمدی 9 10
9 10
حمید h_yeganeh 9 11
9 10
sama نادر 9 11
9 0
زهره 9 10
فتانه 9 0
نوید 9 11
مسعود 9 10
مریم 9 10
9 9
ناهید 9 10
9 10
زهره 9 10
9 10
ili 9 11
9 10
کیارش 9 11
9 10
mabi 9 10
raha 9 10
سامان 9 10
roya 8 10

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *