دوستان عزیز

در این صفحه فایل های ویدئویی هر جلسه برای مشاهده شما قرارداده خواهند شد تا عزیزانی که قسمتی از کلاس یا کل یک جلسه را از دست داده اند بتوانند از کلاس استفاده کنند.

لازم به ذکر است که این ویدئو ها یک هفته پس از برگزاری جلسه مربوط به آن ویدئوها حذف خواهند شد بنابراین لطفا نسبت به استفاده از فایل ها توجه خاص مبذول بفرمایید.

جلسه 13 :