Test of English as a Foreign Language (TOEFL – internet based test)

آزمون تافل آزمون استانداردی است که دانش زبانی افرادی را که بومی نیستند برای ورود به دانشگاه های آمریکا ارزیابی می کند و توسط نهاد های آموزشی معتبر و جامعه آکادمیک کشور آمریکا پذیرفته شده است. ازمون تافل در دو نوع اینترنتی و کاغذی برگزار می شود که در ذیل به توضیح تافل اینرنتی می پردازیم:

برگزاری آزمون تافل اینترنتی فقط محدود به مناطق خاصی می باشد و نمره ان فقط تا دو سال بعد از تاریخ آزمون اعتبار دارد. این آزمون شامل چهار بخش شنیداری، نوشتاری، خواندن و درک مطلب و ساختار جمله می باشد.

بخش شنیداری: این بخش شامل سه قسمت است که در بخش اول سی سوال از مکالماتی کوتاه پرسیده می شود. در بخش دوم مکالمات طولانی تری را می شنوید که باید  به ۸ سوال  طبق آنها پاسخ دهید. و آخرین بخش شامل ۱۲ سوال درباره گفتگوی بین افراد و سخنرانی ها می باشد. بخش شنیداری ۴۰-۳۰ دقیقه طول می کشد.

بخش نوشتاری: این بخش شامل ۴۰ سوال میباشد که ۱۵ تمرین ان شامل کامل کردن جای خالی در جمله می باشد و ۲۵ سوال مربوط به تشخیص اشکال گرامری در جمله است. بخش نوشتاری ۲۵ دقیقه طول می کشد.

بخش خواندن و درک مطلب: این بخش شامل ۵۰ سوال از متنهای متفاوت می باشد. ۵۵ دقیقه برای بخش خواندن و درک مطلب در نظر گرفته شده است.

بخش نوشتاری: در این بخش مقاله ای با تعداد کلماتی حدود ۳۰۰-۲۵۰ باید نوشته شود.

بخش Speaking: این آزمون  تقریبا ۲۰ دقیقه است و شامل ۶ پرسش می باشد. در بخش اول دو سوال پرسیده می شود که برای پاسخ به این سوالات کاملا از نظرات خود میتوان استفاده کرد. ۴ برسش بعدی مهارت افراد را دقیقا مطابق با شرایط واقعی در داخل و یا بیرون کلاس که با هم تلفیق می شود می سنجد. در قسمت دوم متنی کوتاه خوانده می شود و به سخنرانی آکادمیکی گوش داده میشود و یا مکالمه ای درباره زندگی در دانشگاه که با تلفیق این دو به سوالی پاسخ داده می شود. سوال های دیگر مربوط به متنی است که شنیده میشود. امکان یادداشت برداشتن و آماده سازی برای ان ها قبل از صحبت کردن وجود خواهد داشت.

محاسبه نمره ازمون تافل اینترنتی:

نمره این آزمون بین ۱۲۰-۰ می باشد. برای هر بخش نمره ای از ۳۰-۰ در نظر گرفته می شود و مجموع نمره های این ۴ بخش به عنوان نمره کل در نظر گرفته خواهد شد. حداقل نمره برای پذیرفته شدن در دانشگاه ۶۱ می باشد که این نمره میتواند بین ۱۱۰-۶۱ با توجه به رتبه دانشگاه مذکور درخواست شود.

مقایسه نمره تافل اینترنتی و آیلتس:

IELTS Score TOEFL Score IELTS Description
9 118-120 Expert User
8.5 115-117 Very Good User
8 110-114
7.5 102-109 Good User
7 94-101
6.5 79-93 Competent User
6 60-78
5.5 42-59 Modest User
5 35-41
4.5 32-34 Limited User
0-4 0-31 Extremely Limited/Intermittent/Non User

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *