امتحانات زبان آلمانی در موسسه mie

 

کلاسهای ترمیک زبان آلمانی در موسسه mieدر ۴۸ جلسه انجام میگیرد .کتاب studio d شامل ۱۲ درس میباشد در پایان درس ۶ امتحان میان ترم گرفته میشود .منظور از این امتحان سنجش ۴ مهارت نوشتن،خواندن ،صحبت کردن  و گوش دادن است. پس از پایان کتاب یعنی در پایان درس 12 امتحان پایانی گرفته میشود. هدف از این امتحان نیز سنجش میزان مهارت زبان آموز است. این امتحانات به زبان آموز کمک میکند تا از این طریق از دانش و توانایی خود آگاه شود. زبان آموزانی که به دلیل پیوست به همسر ،ادامه تحصیل یا انجام شغل  قصد مهاجرت به کشور آلمان را دارند باید در امتحانات رسمی موسسه گوته شرکت کنند .شرکت در این امتحانات در کشور ایران مسلما به لحاظ هزینه و وقت مقرون به صرفه تر است. برای شرکت در این امتحانات زبان آموز باید دوره آمادگی این امتحانات را بگذراند .این دورهای آمادگی در موسسه mieبرگزار میشوند و در پایان این دورهها یک امتحان با شرایط و سوالات مشابه خود موسسه گوته انجام میشود تا زبان آموز کاملا با فضا و سوالات امتحان آشنا شود.

امتحانات رسمی گوته به شرح زیر میباشند:

Start Deutsch

امتحان Start Deutsch 1 مستلزم داشتن دانش بسیار ساده در زبان آلمانی است. این امتحان با پایه اول  A1  از 6 سطح موجود در جدول GER (چارچوب تعیین شده مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) مطابقت دارد.

امتحان  شتارد دویچ1و2 شامل اولین پلۀ توصیه شده در چهار چوب اتحاد اروپا است. شما با پشت سر گذاشتنِ موفقیت آمیزِ این امتحان و اخذ مدرک آن یعنی قادر هستید به زبان آلمانی صحبت کنید و گفتگوهای ساده را بفهمید .از این مدرک میتوان بعنوان کارنامۀ میان دورۀ فرهنگشناسی هم استفاده کرد و در نوشتن بیو گرافی آنرا بعنوان نکته ای مهم یاد آور شد که شما بر زبان آلمانی در سطح ابتدائی تسلط دارید.

شما بعد از قبولی در این امتحان قادر خواهید بود :

در موقعیت های روزمره موضوعات و سوالات کلی و بسیار ساده، دستور العمل ها و اطلاعیه ها را درک کرده و   همچنین پیغام های تلفنی، اطلاعیه های عمومی و گفت و گوهای کوتاه را متوجه شوید.

قسمت های  مهم در اطلاعیه ها ، تابلوهای عمومی و آگهی ها را استخراج کنید.

اعداد، مقادیر، زمان و قیمت ها را بیان کرده و متوجه شوید.

قادر به به پر کردن پرسشنامه ها در مورد اطلاعات شخصی خود باشید .

وارد گفت و گو شوید و به سوالاتی که از شما پرسیده می شود جواب دهید .

پیام های کوتاه شخصی بنویسید .

Start Deutsch 2

برای دریافت مدرک (A2 (Start Deutsch 2 باید از دانش پایه ای در زبان آلمانی برخوردار باشید.

این امتحان برابر با سطح A2 دومین سطح از سطوح ششگانه موجود در جدول GER (مرجع مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان)  است.

پس ازقبولی در این امتحان قادرخواهید بود :

اطلاعات مهم در گفت وگو های روزمره را متوجه شوید. همچنین آنچه که در رادیو یا تلفن می شنوید را بفهمید.

اطلاعاتی که درمقاله ها ی کوتاه روزنامه ها ، تبلیغات و اطلاعیه ها ی مربوط به زندگی روزمره و اطلاعاتی که در بوردها نوشته می شوند را بفهمید.

فرم های موجود در فروشگاه ها، بانک ها و یا ادارات را پر کنید.

خود را معرفی کنید و با دیگران در مورد زندگی شخصی خود گفت وگو کنید.

برای توافق در موضوعی با دیگران مذاکره نمایید.

Goethe-Zertifikat B1

آزمون Goethe-Zertifikat B1 برای بزرگسالان و نوجوانان تدوین شده است.  

قبولی در این آزمون نشانگر توانایی کاربرد مستقل زبان آلمانی بوده وبرابر با سطح B1  سومین سطح از سطوح ششگانه  موجود در جدول GER (مرجع مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان)  است.

 داوطلبان با قبولی در این امتحان قادر خواهند بود : 

در صورت استفاده از زبان استاندارد وموضوعات ملموس مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و … اطلاعات مهم را متوجه شوند.

در سفرهای خود به کشورهای آلمانی زبان اغلب نیازهای خود را برطرف کنند.

نظر خود را بطور منسجم در مورد موضوعات ملموس و علایق شخصی بیان کنند.

در مورد رخدادها و تجارب خود صحبت کنند و رؤیاها، آرزوها و اهداف خود را بیان کرده، آن را توضیح دهند وعلل آن را برشمارند.

Test Deutsch als Fremdsprache – TestDaF

آلترناتیو برای DSH تست دی ای اف میباشد که از چهار امتحان تشکیل شده این امتحانها معرفی هستند برای خواندن و فهمیدن, شنیدن و فهمیدن, قدرت بیان در نوشتن و شفاهی . بر عکسِ تست DSH شما میتوانید تست دی ای اف را بیش از یک بار یعنی چهار تا پنج بار در سال تکرار کنید هر شرکت کننده پس از امتحان یک کارنامه دریافت میکند که در آن چهار بخش امتحان, هر کدام جداگانه تصویری از توانائی شما ثبت گردیده است.

امتحان  زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه DSH
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – DSH

برای تحصیل در دانشگاهای آلمان بطور معمول شما احتیاج به مدرک زبان DSH دارید. امتحان DSH از دو قسمت تشکیل شده کتبی و شفاهی . قسمت کتبی امتحان شامل بخشهای شنیدن و فهمیدن, خواندن و فهمیدن, خلق قطعۀ نوشتاری, فهمیدن و کار با زبان علمی است. سئولات امتحانات اگرچه از طرف دانشگاه مربوطه طرح میشوند ولی ارزش مدرک آن اعتبار سرتاسری دارد.شخص میتواند فقط در امتحان یک دانشگاه مورد نظر خود شرکت کند که اغلب چند هفته قبل از شروع ترم انجام میگیرد. شرط قبولی در امتحان DSH در این است که شما در هر دو بخش امتحان حداقل از عهده دو سوم آن با موفقیت بر آئید. نتیجه بدون نمره اعلام میشود.

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *