درباره ما

Mie ابتدا كار خود را با كادری محدود شروع كرد وبا توجه به استقبال وسيع دانشجويان،كارمندان ،اساتيد دانشگاه ها وديگر اقشارجامع از روش تدريس وكتاب هاي استفاده شده در اين دوره هابر آن شديم تا اقدام به افزايش محيط آموزشي كنيم،به اين ترتيب كه ابتدا با يك شعبه دربرج اداري-تجاري سمرقند درغرب تهران وسپس با افزايش آن به دو و سه شعبه توانستيم تاحدي پاسخگوي نيازهاي دانشجويان گرامي باشيم.اين دوره فوق فشرده در ايران منحصر به فرد مي باشد وتوسط موسس اين مجموعه، جناب آقاي ملك پور، از انگلستان به ايران آورده شده است.موسسه فوق به دليل دوره هاي موفق زبان خود برسر زبان ها افتاده است.دوره هايي كه پويا بوده به دليل تعامل مستقيم با خارج ازكشور همواره با به كارگيري كتاب هاي جديد وجايگزيني آن به جاي كتاب هاي قديمي باعث شده تا ازرقباي بي شمار خود سبقت چشمگيري بگيرد. كتاب هاي موجود دراين موسسه منابع تدريس در دانشگاههاي معتبر دنيا اعم از كمبريج وميشيگان مي باشد كه اين خود باعث جذب دانشجويان ازموسسه هاي ديگر است ودر راستاي نيل به هدف افزايش مهارتهاي چهارگانه listening writing وspeaking ، reading با برخورداري ازجديدترين متدها و اساتيدnative،افتخار برگزاري دوره ها را طي سال هاي متمادي دارد و زبان آموزان بسياري موفق به كسب نمره لازم جهت ورود به دانشگاههاي معتبر دنيا شده اند.كسب افتخارات توسط زبان آموزان منوط به برنامه ريزي منسجم بر اساس سنجش سطح زبان انگليسي افراد مي باشد كه اهداف دوره وطول دوره هاي آموزش طبق آن مشخص مي شود وزبان آموزان را از وابستگي كامل به معلم به حداكثر بي نيازي سوق مي دهد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *